Có gì mới?

Welcome to CHEATVN-DOWNLOAD FREE CHEATS FOR GAMES FROM OUR WEBSITE!

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của chúng tôi. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo danh tiếng cho các thành viên khác của bạn, nhận tin nhắn riêng của bạn, v.v. Nó cũng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa?
 • password RAR , ZIP tất cả đều là 123 hoặc cheatvn nếu có (Archive password : 123 or cheatvn)

MadLoader [CS:GO Cheat Loader] / VAC-ByPass + Custom Injector + Pre-Made Configs / Auto-Update

I am very happy to present you my cheat loader. It offers many included cheats, an undetected integrated injector and it offers many new features such as an integrated software updater, a Custom Injector, Pre-Made Configs and a repair files method in case the antivirus gives a false alarm again. There will be weekly updates, and a live status for the cheats is of course also included.

1630235794_madloader-picture.png
Features:
 • -Start CSGO Button
 • -Close Steam Button
 • -VAC-ByPass
 • -Custom Injector
 • -Software Updater (Automatic)
 • -Repair files method
 • -Inject Buttons
 • -Live status
 • -Pre-Made Configs
 • -CommentBox
 • More coming soon..

Instructions:

 • -Turn off any antivirus on your computer
 • -Extract the file
 • -Start the "MadLoader Setup.exe" as administrator
 • -Install the MadLoader
 • -After setup you can start the MadLoader
How to Use:
 1. - Turn off any antivirus on your computer
 2. - Close Steam
 3. - Click on [VAC-ByPass-Loader]
 4. - Wait until the initialization is successful
 5. - Start CSGO
 6. - Click on the Cheat what you want
 7. - Enjoy !
Virustotal:
Virustotal without Obfuscation:
The file was checked, no viruses were detected
PASSWORD: 123
 
Top Bottom
AdBlock Detected

Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. thu nhập chính của chúng tôi là từ quảng cáo , vì vậy vui lòng hãy ủng hộ chúng tôi . Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.

Tôi đã vô hiệu hóa AdBlock