Có gì mới?

Welcome to CHEATVN-DOWNLOAD FREE CHEATS FOR GAMES FROM OUR WEBSITE!

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của chúng tôi. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo danh tiếng cho các thành viên khác của bạn, nhận tin nhắn riêng của bạn, v.v. Nó cũng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa?
  • password RAR , ZIP tất cả đều là 123 hoặc cheatvn nếu có (Archive password : 123 or cheatvn)

Xenos injector (Supports x86 and x64)

This is probably one of the best invisible injectors to date. Good protection, fast operation and easy setup are all available in the Xenos injector. This injector is suitable for many games, it is still current and working. For example, it is perfect for games such as: GTA V, CS:GO, TF2, Fall Guys and many other popular games. There are two types of injection, support for almost all current operating systems. Use it for free and without any problems.

1598610686_download-xenos-injector.png

HOW TO USE Xenos injector:
Open the injector as an administrator.
In the Process column, select the process you want to inject into.
Then click the Add button and select the desired. dll file for the injection.
Click Advanced.
In the Native Injection Options section, select Unlink module and Erase PE Headers. In the General Options section, make the Inject Delay equal to 11900 and the Inject Interval equal to 750.
Click OK.
Click Inject and start the game.

Additional notes:
Injector has 2 versions - x86 and x64. Apart from obvious features x86 version supports injection of x64 images into x64 processes; x64 injector supports injection of x86 and x64 images into WOW64 processes. However this is only valid for native images. If you want to inject pure managed dll - use same injector version as your target process is.


Password :123
 

Bài mới nhất

Top Bottom
AdBlock Detected

Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo làm rất tốt việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. thu nhập chính của chúng tôi là từ quảng cáo , vì vậy vui lòng hãy ủng hộ chúng tôi . Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.

Tôi đã vô hiệu hóa AdBlock